lnwshop logo

ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ

ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ
ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 1ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 2ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 3ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 4ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 5ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 6ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 7ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 8ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 9ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 10ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 11ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 12ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 13ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 14ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 15ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 16ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 17ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 18ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 19ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 20ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 21ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 22ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 23ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 24ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 25ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 26ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 27ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 28ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 29ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 30ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 31ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 32ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 33ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 34ขายถูกมาก►ที่ดินเกษตรอินทรีย์ 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ►ที่ดินผื่นสวย ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ thumbnail 35
หมวดหมู่ ขายที่ดิน (แนะนำ)
ราคา 18,500,000.00 บาท
ประเภท สินค้าใหม่
อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share :
โคตรถูก! ►ขาย►ที่ดินทำเกษตร 180 ไร่ อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น จังหวัดชัยนาท ที่ดินผื่นสวย ►ซื้อเก็บไม่มีคำว่าขาดทุน! !!

☼ จุดเด่น →พื้นที่กว้างพัฒนาไว้ให้สมบูรณ์แล้วเอามาทำเงินได้เลย ขายต่อก็ได้ราคาตั้งแต่วันแรก →ดินสูงไม่ต้องเสียเงินถมอีก→มีพืชพันธ์อยู่แล้ว เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนแรกเลย →มีบ่อน้ำขุดไว้ให้เสร็จ → ยังจะเจอที่ดินแปลงดีๆถูกๆแบบนี้อีกเหรอครับ

☼ ต่อรองได้เล็กน้อย

สิ่งที่ผู้ที่ซื้อจะได้
1 ได้ฐานลูกค้าเดิมที่ทำไปด้วย พร้อมใบเบิกทาง ต่อยอดธุรกิจได้ทันที
2 ทำธุรกิจตลาดข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ออกแกนิค100% ต่อได้ทันที
3 มีบ่อปลามีความสะอาดสูง มีใบรับรอง GMP พร้อมให้ทำธุรกิจปลาได้ทันทีและสินค้าถูกยกระดับทั้งเกรดและราคา
4  เหมาะกับการทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ


นักลงทุนที่ซื้อ สามารถทำเงินกับที่ดินได้ตั้งแต่วันแรก เช่น
- ตอนนี้ปลูกไผ่กิมซุง (ตงลืมแล้ง) หน่อราคาดีขายทั้งปี มี 5 ไร่ แต่ที่พร้อมให้เข้ามาตัดขายได้เลย 1 ไร่
- มีต้นไม้ใหญ่ๆ ,มะม่วง หรือสมุนไพรประจำถิ่นที่ปลูกทั่วไปให้ตัดขายได้เลย

ไอเดียทำเงินได้ทันที มีโรงสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว
- ให้เอาแพะ มาปล่อย 10 ตัว ใช้เวลาแค่ 1 เดิอนก็สามารถเก็บขี้แพะขายเป็นปุ๋ยราคาดีได้
(ไทยมุสลิมนิยมการบริโภคเนื้อแพะ ทำให้แพะมีราคาสูง อย่างขายทั้งตัวกิโลกรัมละ 120 บาท ส่วนเนื้อแพะชำแหละราคากิโลกรัมละ 230 บาท)
- หรือ ปลูกข้าว 4 เดือน ก็ออกรวงพร้อมจำหน่าย (มีพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไรซ์เบอรี่อยู่แล้ว)
- ต้นทุนต่ำ แต่มีรายได้งาม ปล่อยเป็ดไล่ทุ่งในแปลงนาเกษตรอินทรีย์  ผลตอบแทนได้เป็นไข่เป็ด และ มูลเป็ดในเล้าขายเป็นปุ๋ยอินทรีย์
- เป็ดหากินเองอิสระ เป็ดไม่เครียด ผลตอบแทนคือไข่ฟองโต คุณภาพดี ไข่แดงสวย ออกไข่สม่ำเสมอ สร้างรายได้ให้คนเลี้ยง แฮปปี้ทั้งคน ทั้งเป็ด ทั้งไข่ ระยะเวลา 1 ปีสามารถสร้างรายได้นับแสนบาท
- เลี้ยงปลา มีบ่อน้ำสะอาด 4 เดือนจับขายได้ ไม่ต้องขุดบ่อใหม่

รายละเอียด :
- ที่ติดถนนลาดยาง 22 ไร่
- ห่างโรงพยาบาลตำบลหนองขุ่นอ.วัดสิงห2ก.ม
- ที่ดินน้ำไม่ท่วม

# ที่ดิน มีความพร้อมในการต่อยอดได้ทันที สามารถทำรายได้นับแสนต่อเดือน
- Website: http://www.prbaan.com/p/3
- Tel: 085 715 0314
- Line: @zlk3608u
- http://m.me/1849796771901627
- ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้าน-ที่ดินฟรี

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ชื่อ
คำถาม
รายละเอียด
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
 • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

บริการของเรา


บริการรับฝาก ขายบ้าน  ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ โฮมออฟฟิศ มินิออฟฟิศ ขายคอนโด ขายอาคารพาณิชย์ ขายสำนักงาน เเละอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เราเป็นศูนย์รวมที่ดินเเละอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ เเละมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพมากที่สุด

สนใจติดต่อ
- Line : varitv
- TEL. 085-7150314
- ฝากข้อความ http://m.me/prbaan55
👉ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อซื้อ ขายบ้าน-ที่ดินฟรี👈

CATEGORY

RANDOM

รหัสสินค้า S-HO-NBI-1945
4,300,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า B0326
1,650,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-HO-BKK-1735
600,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-TC-BKK-1687
1.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-AP-BKK-2018
14,500,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-TH-BKK-2651
1,500,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-TH-NBI-2211
5,200,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-TH-BKK-2484
1,300,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
2,900,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า S-TH-PTE-1552
1,450,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม144,423 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด92,377 ครั้ง
เปิดร้าน30 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท25 มี.ค. 2560

CONTACT US

0857150314
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายบ้าน ขายคอนโด ขายทีดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขายบ้าน ขายคอนโด ขายทีดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขายบ้าน ขายคอนโด ขายที่ดิน รับฝากขายบ้าน ศูนย์กลางผู้ให้บริการที่ให้คำปรึกษาด้านซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ บริการตัวแทนรับฝากขายบ้าน ให้คำปรึกษา พร้อมจัดสินเชื่อ ลงโฆษณาฟรี รวดเร็ว ราคาดี
เบอร์โทร : 0857150314
อีเมล : varitv@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top